Project Nieuw Crooswijk

Deze omvangrijke herstructurering met 1.800 nieuwe woningen wordt gefaseerd in vijf deelgebieden gerealiseerd.